Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2013

5205 174b
Reposted fromalicjaarmstrong alicjaarmstrong viawezsplyn wezsplyn

May 09 2013

8157 63d4
Phoebe being Phoebe
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialetmego letmego

May 05 2013

7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne

April 19 2013Ugh, I want to marry/be/befriend Beyoncé.
Reposted fromshampain shampain vialetmego letmego

April 15 2013

8718 796e 500
Reposted frompl pl
– Gdybyś była moją dziewczyną, kochałbym się z tobą w każdym pokoju, na każdym łóżku, na każdym dywanie, na każdym stole...
– Mamy też piękne wczesnoamerykańskie żyrandole.
— Woody Allen

April 12 2013

Zupa myśli, że jak przestanie działać, to pójdę żyć. Nie ze mną te numery.
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viapl pl
Mam cię na tyle w dupie, by odpisywać pojedynczymi wyrazami, bez kropek, przecinków i polskich znaków. Chuju.
— Ochocki, Vithren

April 06 2013

5541 c589
Reposted frompischus pischus viagoraca-czekolada goraca-czekolada

Mogę zaufać Tobie, jej, tamtemu kolesiowi, sprzedawcy, nawet panu w ksero. Mogę zaufać każdemu człowiekowi na Ziemi, ale tylko jeden raz.

 - znalezione w sieci

July 12 2012

9191 4172
Reposted fromlubiewachacwinyl lubiewachacwinyl
Chciałbym umrzeć z miłości, Panie, ale umierać jest łatwiej niż żyć. Dlatego jestem.
— Filip
Reposted fromicantsleepatnight icantsleepatnight

July 04 2012

Kiedy jest bardzo, bardzo smutno, pomyśl co Cię martwiło 3 lata temu o tej samej porze. Nie pamiętasz? No właśnie
Reposted frominsidemymind insidemymind vialetmego letmego
5173 3077
Reposted frombvllshit bvllshit vialetmego letmego
5167 cbc2
Reposted fromCocaineComa CocaineComa vialetmego letmego
Play fullscreen
Who will fight?
Reposted fromhannahbell hannahbell vialetmego letmego
Któż z nas kocha nie głupiejąc przy tym? 
— George Byron
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vialetmego letmego
Każda kobieta ma chociaż jedną osobę, o której myśli absolutnie każdego dnia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viawezsplyn wezsplyn
Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy. 
— Federico Moccia
Całym sercem. 
Nad życie. 
Do szaleństwa. 
Bez pamięci.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl